Đang xem

Dự án Showa valve

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. Công trình: NHÀ MÁY SHOWA VALVE GIAI ĐOẠN 1 Địa điểm: LÔ CN10-3, KHU…

Dự án nhà máy NICHIRIN

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. Công trình: XÂY DỰNG NHÀ MÁY NICHIRIN. Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG CHÂU,…

Dự án nhà máy Brother

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. Công trình: XÂY DỰNG NHÀ MÁY BROTHER. Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN,…

Dự án Fuji khu nhà xưởng

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. Công trình: XÂY DỰNG NHÀ MÁY FUJI SEIKO Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC…

Nhà máy Ebara

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. Công trình: NHÀ MÁY BƠM EBARA Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP LAI CÁCH, CẨM…

Dự án nhà máy Honda

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. Dự án: XÂY DỰNG NHÀ MÁY HONDA Địa điểm: PHÚC YÊN, VĨNH PHÚC.

Dự án nhà máy Dovan

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. • Công trình: NHÀ MÁY DOVAN • Địa điểm: KCN ĐÌNH TRÁM, VIỆT YÊN,…

Dự án Fuji Seiko

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO. Dự án: XÂY DỰNG NHÀ MÁY FUJI SEIKO. Địa Điểm: KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC…