Dự án nhà máy GE ENERGY

0

Thực hiện các công trình an toàn, tiến độ, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của ALPHACO.

  • Dự án: XÂY DỰNG NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG GE ENERGY.
  • Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA, AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG.
  • Chủ đầu tư: GE ENERGY HAI PHÒNG.

Chia sẻ.

Gửi một câu trả lời